Dla Ewangelii

Dla Ewangelii

A czynię to wszystko dla Ewangelii,
aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
1 Kor. 9:23

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych środowisk ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem głoszenia Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną.
Poznaj priorytety RDE, wyznanie wiary RDE oraz wyznawane wartości RDE. To na nich opiera się współpraca w ramach Razem dla Ewangelii.
Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Raport z prowadzonej pomocy wśród uchodźców z Ukrainy

Raport z prowadzonej pomocy wśród uchodźców z Ukrainy
„A czynić dobrze nie ustawajmy” (2Tes 3:13)

Wielu chrześcijan na świecie nie zdawało sobie sprawy gdzie leży pewne państwo – Ukraina. Tak było do czasu, gdy Ukrainę 24 lutego 2022 zaatakował militarnie sąsiad ze wschodu i północy – Rosja.

Minął ponad miesiąc, gdy na miasta i wioski Ukrainy spadło tysiące bomb, zabijając setki cywilów, w tym dzieci. Wiele miast zostało zniszczonych, a ich dzielnice nie nadają się do zamieszkania. W rezultacie blisko dwa miliony Ukraińców musiało opuścić swoje dotychczasowe miejsca. Większość z nich przybyła do Polski. Jest to dla naszego kraju pierwsze takie doświadczenie, gdzie na terytorium Polski znalazło się w ciągu miesiąca tak wiele ludzi. Większość z nich to osoby starsze i matki z dziećmi. Rząd i całe społeczeństwo zdają egzamin z solidarności z uchodźcami. Wśród tych, co niosą pomoc uchodźcom są chrześcijanie ewangeliczni skupieni w różnych protestanckich wspólnotach. Z reguły nie są to społeczności wielkie liczebnie, ale mimo wszystko starają się nieść pomoc tam, gdzie mogą i również w takim zakresie, w jakim to jest dla nich możliwe.

W misji niesienia pomocy ofiarom wojny zarówno uchodźcom, jak i tym, co pozostali na terenie Ukrainy przyłączył się ruch chrześcijański „Razem dla Ewangelii”. Ruch ten nie ma etatowych pracowników, a jego działalność opiera się na wspólnocie z tymi, dla których Ewangelia jest priorytetem. Ewangelia w Słowie i czynie. Kilka tygodni temu RDE zainicjowało zbiórkę na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Środki zgromadzone na ten cel już posłużyły wsparciu kilku inicjatyw prowadzonych przez społeczności ewangeliczne w Polsce. Oto kilka przykładów:

Kościoły Ewangelicznych Chrześcijan w Janikowie i Bydgoszczy

Te dwie społeczności ewangeliczne współpracują w misji niesienia pomocy uchodźcom.
Kościół w Bydgoszczy ma pod stałą opieką blisko 40 uchodźców, w tym 29 osób w budynku zborowym, natomiast 12 osób przyjęli pod swój dach członkowie zboru. Mniejsza społeczność z Janikowa pomaga im w tym finansowo i darami, np. zakupem żywności.

Kościół Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej

Pod opieką kościoła znalazło się ponad 70 osób. Uchodźcy ci są ulokowani w Bielsku-Białej, Skoczowie i Zakopanem. Osobom tym dostarczane są środki codziennej potrzeby. Czasami jest to też pomoc finansowa na bieżące potrzeby.
Kościół wynajął dwa mieszkania na potrzeby uchodźców, w których w zależności od dnia przebywa ponad dziesięć osób. Są wśród nich dzieci i młodzież. Dla nich są prowadzone dwa razy w tygodniu zajęcia nauki j. polskiego. W niedziele osoby te mają styczność z nauczaniem biblijnym w kościele. Wiele osób będących członkami kościoła jest zaangażowanych osobiście w pomoc potrzebującym.
Otrzymane z funduszu RDE finanse zostały przeznaczone na trzymiesięczny wynajem mieszkania oraz na wsparcie rodziny w Skoczowie, która przyjęła siedmiu uchodźców. Z ofiar przekazanych przez RDE kupujemy żywność i artykuły pierwszej potrzeby.

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Piotrkowie Trybunalskim

Społeczność w Piotrkowie prowadzi na szeroką skalę pomoc wśród uchodźców mieszkających w Piotrkowie w budynku zborowym, jak również w okolicznych miejscowościach. Pomoc ze środków RDE w całości została przeznaczona na zakup żywności, w tym dla dzieci (specjalne kaszki, zupki, odżywki itp.) które następnie zostały wysłane busem do Żytomierza. Wartość tych darów opiewa na blisko 6 tysięcy złotych. W Żytomierzu dary zostały rozdysponowane przez lokalny zbór ewangeliczny.

II Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie

Kościół ten w szerokim zakresie jest zaangażowany w udzielanie pomocy pokrzywdzonym, którzy nie wyjechali z Ukrainy. W ostatnich dniach kościół zorganizował trzy transporty z żywnością do Zaporoża na Ukrainie. Pomoc została złożona w budynku zaprzyjaźnionego kościoła na miejscu, skąd mniejszymi busami była rozwożona do Melitopola, Mariupola i okolicznych wiosek.
Z jednym z transportów związana jest taka oto historia. Żołnierze rosyjscy zatrzymali trzy busy i autobus. Pojazdy te miały dostarczyć żywność do Melitopola. Z wierzącymi w Melitopolu i Zaporożu modliliśmy się o Bożą pomoc w tej sytuacji. Następnego dnia wieczorem, busy i autobus zostały zwrócone. A co najważniejsze żołnierze uwolnili kierowców. Okazało się, że transportowaną żywność żołnierze rozdali w okolicznych wioskach jako „swoją pomoc humanitarną”. Wierzący na miejscu bardzo się ucieszyli, gdyż sami do tych wiosek zajętych przez wojska rosyjskie by nie dojechali. Czyż działania suwerennego Boga nie są dla nas zaskakujące? Bogu należy się dziękczynienie i chwała za wszystko, co czyni.

Kościół Ewangeliczny w Krakowie

W ostatnich tygodniach kościół ten miał pod opieką blisko 30 osób, które były ulokowane w domach osób wierzących. Niektórzy z nich udali się w innych kierunkach w poszukiwaniu swojego miejsca. Kościół miejscowy nie ma własnego budynku ani wielu członków, a mimo to jest otwarty na inne grupy uchodźców. Nie od ilości zależy czyjaś pomoc, ale – jak wiemy – ona bierze się z serca, a wtedy czynimy tyle, ile możemy.

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu

RDE razem z kościołem w Toruniu jest również zaangażowany w pomoc uchodźcom. Jest ona ukierunkowana na pomoc praktyczną tym społecznościom i osobom indywidualnym w Toruniu, którzy regularnie zajmują się uchodźcami. Przekazujemy im artykuły pierwszej potrzeby, przede wszystkim jest to żywność. Inną formą pomocy jest opłacenie np. rodzinie ukraińskiej pobytu na wczasach organizowanych przez RDE. Zamierzamy wysłać na Ukrainę kilkadziesiąt sztuk Solar Power Bank; jest to rodzaj urządzeń prądotwórczych, czerpiących energię ze Słońca. Jak wiemy w wielu miejscach nie ma elektryczności, lecz słońce nadal świeci nad Ukrainą. Sprzęt ten z powodzeniem przyda się na miejscu.

RDE zbiera fundusze na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie, zarówno uchodźcom, jak i tym, co pozostali w kraju. Zasięg pomocy zależy od ilości środków, które wpływają na konto RDE. W myśl słów biblijnych „robimy tyle, ile w danej chwili możemy”.

Dary można wpłacać na konto: Razem dla Ewangelii 81 1240 1936 1111 0010 9110 9582
Tytuł wpłaty: „pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie”.

24 KWIECIEŃ 2022

Załadowaliśmy darami busa dla Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów w Kowlu.

20 MAJA 2022

Ładowaliśmy busa z darami dla potrzebujących w Czernichowie. Prezentujemy film ze zniszczonego miasta.

15 CZERWCA 2022

We współpracy (pół na pół) ze zborem Ewangelicznych Chrześcijan w Zamościu wysłaliśmy ok 1,5 tony żywności w okolice Charkowa.

20 CZERWCA 2022

Wysłaliśmy ok 700kg żywności i art. higienicznych również do Charkowa i okolic.

15 SIERPNIA 2022

Przeznaczyliśmy 1500 zł na remont mieszkania Ninie z Irpienia. Mieszkanie zostało zniszczone w wyniku działań wojennych.

19 PAŹDZIERNIKA 2022

Załadowaliśmy kolejnego busa z pomocą dla Ukrainy. Wprawdzie jest to kropla w morzu potrzeb ale wiele kropli tworzy morze. To piękne jak polskie społeczeństwo pomaga utrapionym. RDE dziękuje ofiarodawcom!

15 GRUDNIA 2022

Przekazaliśmy 7000zł jako ofiarę na zakup żywności i innych artykułów codziennego użytku dla kościoła w Kowlu. Dary dotarły na miejsce. Kościół ten zajmuje się m.in. uchodźcami ze wschodniej Ukrainy.

Kim jesteśmy?

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych kościołów ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem zwiastowania Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną. Poznaj nasze priorytety, wyznanie wiary oraz deklarację wartości. To na nich opieramy naszą współpracę. Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Tagi

Kategorie