Dla Ewangelii

Dla Ewangelii

A czynię to wszystko dla Ewangelii,
aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
1 Kor. 9:23

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych środowisk ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem głoszenia Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną.
Poznaj priorytety RDE, wyznanie wiary RDE oraz wyznawane wartości RDE. To na nich opiera się współpraca w ramach Razem dla Ewangelii.
Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Monergizm i synergizm

Moim celem w tym eseju jest wykazanie na podstawie Pisma Świętego, że wiara jest wynikiem odrodzenia, a nie jego przyczyną. Równocześnie chcę pokazać, że przeciwny pogląd jest niebiblijny i szkodliwy dla naszego zrozumienia Ewangelii. Monergizm i synergizm to pojęcia, które mogą być ci znane lub nie, ale mają ogromne znaczenie dla ewangelików, którzy chcą zachować wierność Pismu Świętemu, wchodząc w nowe tysiąclecie. Ta uwielbiająca Boga, ale w dużej mierze zapomniana prawda, jest ogromnie ważna dla błogosławieństwa i odnowy Kościoła. Jest kluczem do skutecznego zreformowania naszego myślenia zgodnie z biblijnymi zasadami.
John Hendryx

7 złych powodów do opuszczenia kościoła

1. Denerwują cię inni członkowie kościoła

Jednym z najbardziej kontrkulturowych i stanowiących największe wyzwanie aspektów kościoła chrześcijańskiego jest fakt, że przyciąga on ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk. To właśnie zasługa ewangelii! Oznacza to, że prawdopodobnie staniesz na nabożeństwie obok ludzi, z którymi normalnie nie miałbyś do czynienia. To może sprawić, że poczujesz się nieswojo i może cię to zirytować. Ale niech to nie popchnie cię do szukania kościoła, w którym są tylko tacy ludzie jak ty. Jeśli tak zrobisz, to tym samym podważasz moc samej ewangelii, która sprawia, że wszyscy stajemy się równi i jednoczy nas ponad naturalnymi podziałami (zobacz trzeci rozdział Listu do Galacjan).

10 powodów dlaczego warto wrócić do kościoła po pandemii COVID-19

Dlaczego mamy spotykać się osobiście?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy większość kościołów wstrzymała możliwość spotykania się na wspólnych zgromadzeniach. Światowa pandemia, regulacje rządowe i pragnienie, aby służyć sobie nawzajem i społeczeństwu, sprawiły, że przestaliśmy się razem spotykać. W zamian zaczęliśmy transmitować „nabożeństwa” przez Internet, spotykać się „wirtualnie” i korzystać z dobrodziejstw technologii, aby łączyć się ze sobą. Wiele kościołów obecnie wznawia organizowanie nabożeństw, inne wkrótce do nich dołączą. Ale uczestnictwo w tych nabożeństwach wywołuje w nas mieszane uczucia.

Dlaczego powinieneś przyłączyć się do kościoła

Przyłącz się do kościoła, aby być obrazem ewangelii

W swojej ponad dwudziestoletniej służbie pastorskiej spotkałem dziesiątki osób, które były sceptycznie nastawione do koncepcji członkostwa kościelnego. Jakby nie było, w chrześcijaństwie chodzi o osobistą relację z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, a nie o wpisanie swojego imienia i nazwiska na listę czy zabieranie głosu na formalnych spotkaniach kościoła. Rzeczywiście, po co marnować czas na rozmowy o członkostwie, skoro możemy rozmawiać o Jezusie? Dla niektórych sama koncepcja członkostwa kościelnego zdaje się być niepotrzebną dygresją od tego, co powinno być najważniejsze w naszym życiu – ewangelii.

BIBLIJNE CECHY CHRZEŚCIJAŃSKICH PRZYWÓDCÓW

1. Przykład dla innych do naśladowania

Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto jest wzorem, wyznacza tempo, kto wpływa na innych w pozytywny sposób, zgodnie ze standardami biblijnymi. Modelowanie cnót chrześcijańskich oraz cnót prawdziwej duchowości, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej służby w świecie. Bez biblijnych i pobożnych wzorców zostajemy wrzuceni do wzburzonego morza, które może wyrzucać tylko śmieci i błoto: Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto (Iz 57:20). William J. Bennett powiedział: „My – my wszyscy, ale zwłaszcza młodzi – potrzebujemy wokół siebie osób, które posiadają pewną szlachetność, wielkość duszy i cechy ludzkiego doświadczenia, które warto naśladować i do nich dążyć”.

2. Cechy charakterystyczne chrześcijańskiej dojrzałości i przywództwa

Omawiając cechy, które powinny charakteryzować dojrzałego chrześcijanina i przywódcę chrześcijańskiego, zwróćmy uwagę na ich wyjątkowość. Mam nadzieję, że czyniąc to, skupimy się na tym, co jest elementem nadprzyrodzonym, a także na tym, jak dojrzałość i przywództwo chrześcijańskie mogą znaleźć swoje źródło w osobistej relacji z żywym Chrystusem przez Ducha Świętego oraz w świetle specjalnego objawienia Bożego, Biblii. Poniżej znajduje się podsumowanie sześciu cech wyróżniających dojrzałych chrześcijan i przywódców chrześcijańskich.

3. Biblijna koncepcja siebie

Każdy wiek charakteryzuje się szczególnymi cechami, a nasze czasy nie są inne. Apostoł Paweł ostrzega, że w dniach ostatecznych ludzie będą bardziej kochać siebie... niż Boga (2 Tym 3:2,4). W obecnych czasach koncepcja obrazu siebie, poczucia własnej wartości i miłości stała się gorącym tematem i przedmiotem wielu dyskusji. Jedna z ważniejszych debat, jakie toczą się dzisiaj, dotyczy miejsca psychologii w chrześcijaństwie. Wielu pisarzy i teologów krytykowało psychologię jako egocentryczną, humanistyczną, nieskuteczną i anty biblijną. Inni opowiadają się za uprawnionym użyciem psychologii, utrzymując, że jest to nauka, a tym samym jest to uzasadnione.

4. Natura dojrzałości jako produkt duchowości

Chociaż zostało to już wspomniane, związek między dojrzałością a duchowością jest na tyle ważny, że zasługuje na szczegółowe omówienie. Jeśli ktoś nie rozpozna elementów duchowości i ich roli w biblijnej dojrzałości, wiele z wymienionych poniżej cech będzie poszukiwanych przez ludzi poprzez ich własną energię lub siłę. Rezultatem nie będzie prawdziwa duchowość czy dojrzałość, ale raczej ludzka przemiana (zob. Łk 11:23-26 i Kol 2:20-23). Mam nadzieję, że następny punkt wyjaśni wiele z tych dojrzałych cech, które są również cechami przywództwa biblijnego oraz są wyjątkowe ze względu na element duchowości biblijnej i jego rolę w doprowadzaniu do zmiany i dojrzałości na wzór Chrystusa. Duchowość biblijna obejmuje cztery różne czynnik.