Biblijna seksualność

Preambuła

Ewangeliczni chrześcijanie żyjący na początku dwudziestego pierwszego wieku znaleźli się w okresie historycznej transformacji. Kultura zachodnia staje się coraz bardziej post chrześcijańską, co w konsekwencji pociąga za sobą znaczną rewizję tego, co oznacza bycie istotą ludzką. Ogólnie mówiąc, duch naszych czasów nie uznaje już i nie zachwyca się pięknem Boskiego zamysłu dla życia ludzkiego. Wiele osób zaprzecza temu, że Bóg stworzył człowieka dla Swojej chwały i że Jego dobre cele wobec nas obejmują nasze osobiste i fizyczne istnienie jako mężczyzny i kobiety. Powszechnie uważa się, że ludzka tożsamość jako mężczyzny i kobiety nie jest częścią wspaniałego Bożego planu, ale raczej jest wyrazem indywidualnych autonomicznych preferencji. Droga do osiągnięcia pełnej i trwałej radości poprzez dobry Boży zamysł dla Jego istot jest w ten sposób zastępowana drogą krótkowzrocznych alternatyw, które wcześniej czy później niszczą ludzkie życie i znieważają Boga.
14 artykułów