Dla Ewangelii

Dla Ewangelii

A czynię to wszystko dla Ewangelii,
aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
1 Kor. 9:23

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych środowisk ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem głoszenia Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną.
Poznaj priorytety RDE, wyznanie wiary RDE oraz wyznawane wartości RDE. To na nich opiera się współpraca w ramach Razem dla Ewangelii.
Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Nowa książka: Zdrowi członkowie kościoła

​Gorąco polecamy nową książkę Thabiti’ego M. Anyabwile’a „Zdrowi członkowie kościoła”.

Książka jest dostępna na stronie wydawcy oraz w dobrych księgarniach chrześcijańskich.

Książka „Zdrowi członkowie kościoła” wypełnia ogromną lukę w lite­raturze poruszającej temat praktycznego życia chrześcijańskiego. Stanowi niezwykle wartościowy, bezpośredni i łatwy w lekturze przewodnik po zagadnieniu kościoła lokalnego. Jest również głę­bokim, na wskroś biblijnym kompendium praktycznej eklezjo­logii napisanym z pasją i poczuciem palącej potrzeby naszych dni. W związku z tym będzie nieocenioną pomocą dla każdego członka kościoła, od początkującego aż po wytrawnego pastora. W czasach, gdy chrześcijan dotykają dezorientacja i brak pew­ności, jakiego rodzaju wspólnotą powinien być kościół, będzie to pomocny podręcznik nakreślający prawdziwe biblijne priorytety, a szczególnie to, jak odnoszą się one do każdego członka kościoła.

John MacArthur – pastor, nauczyciel

Niektóre książki są tak proste, że niemal szkoda czasu nawet na ich pobieżną lekturę. Inne bywają tak skomplikowane, że chociaż poruszają niezwykle istotną tematykę, nie są warte czasu, jaki im się poświęca. Niekiedy jednak uda się znaleźć książkę, która jest równocześnie prosta i głęboka. Ta pozycja do nich należy. Obec­nie wiele osób podkreśla, jak ważne jest, żeby chrześcijanie żyli w społeczności, jednak niewielu odkryło biblijny, a zarazem oso­bisty i poruszający wymiar istoty rzeczy. Thabiti Anyabwile jest jednym z tych niewielu. Przeczytaj tę książkę, przemyśl ją, przy­nieś Bogu w modlitwie jej treść i zachęć do lektury inne osoby w twoim zgromadzeniu.

D. A. Carson,
profesor Nowego Testamentu na Trinity Evangelical Divinity School

„Zdrowi członkowie kościoła” Thabiti’ego Anyabwile’a to książka, w której autor stawia właściwe pytania o członkostwo w koście­le, wzywając każde lokalne ciało wierzących do podtrzymywania i rozwijania praktyk zgromadzenia ukształtowanego przez ewan­gelię. To niezwykle praktyczny podręcznik, a jednak wolny od re­ligijnego utylitaryzmu, który często cechuje zorientowane na poszukującego książki tego gatunku. Przywódcy i członkowie każ­dego kościoła, którzy postanowią wspólnie przeczytać tę książkę i przyjąć jej napomnienia, odkryją, że ich życie jako rodziny Bożej zyskało na mądrości, mocy, miłości i świadectwie wobec świata. Jakiż balsam pociechy odnajdziemy w słowach tej książki!

Eric C. Redmond,
pastor przełożony w Hillcrest Baptist Church w Temple Hills, Maryland

Kim jesteśmy?

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych kościołów ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem zwiastowania Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną. Poznaj nasze priorytety, wyznanie wiary oraz deklarację wartości. To na nich opieramy naszą współpracę. Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Tagi

Kategorie