Dla Ewangelii

Dla Ewangelii

A czynię to wszystko dla Ewangelii,
aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
1 Kor. 9:23

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych środowisk ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem głoszenia Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną.
Poznaj priorytety RDE, wyznanie wiary RDE oraz wyznawane wartości RDE. To na nich opiera się współpraca w ramach Razem dla Ewangelii.
Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Jedność i społeczność chrześcijańska – stanowisko RDE

Stanowisko Razem Dla Ewangelii

Jedność chrześcijańska nie wyraża się w jednej strukturze konfesyjnej bądź organizacyjnej, ale w rozpoznawaniu i podtrzymywaniu społeczności, jako z braćmi i siostrami w Chrystusie.  
 
Wierzymy, że fundamentem jedności i społeczności chrześcijańskiej jest wyłącznie zbawcze dzieło Boże, tak jak jest ogłoszone w Słowie Bożym.  Jest nim posłanie przez Ojca, w Duchu, Syna Bożego na świat, aby „stał się okupem za wielu”. 

Skutki zbawcze tej ofiary stają się dobrem grzesznika przez powołanie i odrodzenie przez Ducha Świętego, dzięki któremu wierzy obietnicom Ewangelii i powierza swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wydarzeniem tym jest nawrócenie. Wiara grzesznika ze względu na dzieło Chrystusa usprawiedliwia go w Bożych oczach, a Duch Święty rozpoczyna w nim proces uświęcenia       oraz wszczepia go w żywe ciało Chrystusa, Jego Kościół.

Choć w sposób absolutny to dzieło Boże zna tylko sam Bóg, możemy je słusznie rozpoznawać w jednostkach i zborach Bożych, opierając się na wiarygodnych, biblijnych jego znakach.

W przypadku osób jest to niechęć do grzechu, zaufanie Chrystusowi, przemienione miłością, pełne dobrych uczynków życie, pokora , szczerość, odwaga i prostota w wyznawaniu grzechów , pragnienie życia dla Bożej chwały oraz przynależności do Ciała Chrystusowego. To dzieło łaski Bożej zawsze oznacza również wiarę w niezbędne prawdy Ewangelii. Dlatego ich przyjmowania słusznie należy oczekiwać, pamiętając jednak, iż nie każdemu została dana ta sama miara ich zrozumienia.

W przypadku zborów i całych wspólnot kościelnych jest to wyznanie wiary, które potwierdza podstawowe prawdy Ewangelii, oraz praktyka i działanie, które nie stoją z nim w sprzeczności. W przypadkach sprzecznych sygnałów, należy okazywać z jednej strony nadzieję najlepszego, lecz z drugiej, ostrożność we współpracy i praktycznym wyrażaniu jedności.

Jesteśmy przekonani, że istnieją osoby, których świadectwo życia potwierdza nawrócenie wbrew świadectwu jego wspólnoty kościelnej. Choć uważamy taką sytuację za niespójną i niepożądaną, zdajemy sobie sprawę, że z Bożego dopustu może ona wystąpić. W takich sytuacjach zachowujemy jedność z określoną osobą, zachowując dystans do poglądów i charakteru całości tej wspólnoty.

Istnieją również sytuacje, gdy sygnały z określonego zboru bądź wspólnoty kościelnej są niespójne.  Mając nadzieję na najlepsze, zachowujemy wtedy powściągliwość w gestach jedności i braterstwa.

Rada „Razem Dla Ewangelii”
8 stycznia 2011 

Treść oświadczenia z przypisami biblijnymi
File Size: 100 kb
File Type: pdf

Pobierz plik


Kim jesteśmy?

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych kościołów ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem zwiastowania Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną. Poznaj nasze priorytety, wyznanie wiary oraz deklarację wartości. To na nich opieramy naszą współpracę. Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Tagi

Kategorie