Dla Ewangelii

Dla Ewangelii

A czynię to wszystko dla Ewangelii,
aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
1 Kor. 9:23

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych środowisk ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem głoszenia Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną.
Poznaj priorytety RDE, wyznanie wiary RDE oraz wyznawane wartości RDE. To na nich opiera się współpraca w ramach Razem dla Ewangelii.
Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Alergia elitarnego ewangelikalizmu na komplementaryzm

Były redaktor Christianity Today, Mark Galli, napisał w zeszłym tygodniu zdumiewający felieton. W eseju Galli zastanawia się, skąd wyłoni się następna generacja ewangelikalnych liderów. Czy będzie się ona wywodzić z „elitarnego ewangelikalizmu” (np. Fuller Seminary, CT, Intervarsity Press, World Vision, itd.), czy też z konstelacji „reakcyjnych reformowanych konserwatystów” (np. Doug Wilson)? Galli opowiada następnie o swojej kadencji w Christianity Today i o tym, co mu ona pokazała na temat priorytetów „elitarnego ewangelikalizmu”. Pisze on,

Elitarny ewangelikalizm (reprezentowany przez CT, IVPress, World Vision, Fuller Seminary i wiele innych organizacji establishmentowych) jest zbyt często „formą kulturowej akomodacji przebranej za religię przekonań”. Ci ewangelicy chcą wydawać się godni szacunku dla elit amerykańskiej kultury. Jest to pokusa od czasu pojawienia się współczesnego ewangelikalizmu w późnych latach czterdziestych, a założenie Christianity Today jest jednym z przykładów…

Nie wiem, czy ewangelicy byli wystarczająco samorefleksyjni, by przyznać się do swoich podstawowych i osobistych niepewności. Nie jest fajnie być outsiderem w głównym nurcie kultury. Wszyscy chcemy być po prostu kochani, a jeśli nie kochani, to przynajmniej lubiani i szanowani. Elitarni ewangelicy to nie tylko wytrawni ewangelizatorzy, ale także ludzie dążący do akceptacji.

Widziałem to często, kiedy byłem w CT. Przez redakcję przechodził dreszcz emocji, gdy w pozytywnym tonie wspominane było Christianity Today, czy w ogóle ewangelikalizm w New York Times czy The Atlantic lub innych wiodących, mainstreamowych publikacjach. W powietrzu unosiło się uczucie: „Udało nam się. Jesteśmy szanowani.” …

Ta tendencja tylko się pogłębiła, gdyż obecnie znakiem rozpoznawczym odnoszącego sukcesy ewangelikalnego pisarza jest regularne publikowanie w Timesie, The Atlantic i tak dalej. 

Interesujące w takich artykułach jest to, że (a) tacy pisarze przedstawiają punkt widzenia, który potwierdza poglądy świeckich publikacji (na tematy takie jak troska o środowisko, niesprawiedliwość rasowa, nadużycia seksualne, itp.) i (b) głoszą w nich, że ewangelicy powinni przyjąć ten sam punkt widzenia. 

Ich pisma nie docierają jednak do mas ewangelików, którzy są przeciwnego zdania i mają w nosie to, co mówi The New York Times. Jeśli ci pisarze są naprawdę zainteresowani nakłonieniem tych ewangelików do zmiany zdania, ostatnim miejscem, w którym powinni się znaleźć, jest prasa głównego nurtu. Lepiej postarać się, aby taki felieton ukazał się w najpopularniejszym piśmie zielonoświątkowym, Charisma. Ale to nie podniosłoby w żaden sposób prestiżu ewangelików wśród elit światowej kultury.

Ewangelickie felietony w dużej mierze podnoszą reputację tylko świeckim punktom sprzedaży, które teraz mogą poklepywać się po plecach mówiąc: „Widzisz, nawet religijni ludzie się z nami zgadzają”. Rzadko, jeśli w ogóle, zobaczysz w takich felietonach ewangeliczne podejście, które przemawia za ochroną życia w łonie matki lub afirmuje tradycyjne małżeństwo.

Widzimy tu starożytną dynamikę: Kiedy starasz się zdobyć przychylność potężnych elit, prawdopodobnie zostaniesz wykorzystany przez nich do podniesienia ich własnego statusu. A po drodze wiele z twoich przekonań zostanie odsuniętych na bok. Widzieliśmy, jak to się stało na religijnej prawicy w politycznym koszmarze ostatnich kilku lat. Ale równie często dzieje się to na lewicy.

Każdy, kto zwrócił uwagę na to co działo się w ciągu ostatniej dekady, z pewnością nie jest tym zaskoczony. 

Natomiast to co faktycznie zaskakuje to fakt, że Galli potwierdza to w tak wielu słowach. 

W zasadzie przyznaje on, że „elitarni ewangelicy” dążą do zdobycia szacunku i uwielbienia kulturalnych pogardzaczy chrześcijaństwa i że taka pokusa istnieje w samej redakcji Christianity Today.

To, co opisuje, to nic innego jak odwieczna pokusa liberalizmu teologicznego, który pod wieloma względami był po prostu próbą uczynienia chrześcijaństwa możliwym do zaakceptowania przez elity kulturalne. 

Jak wszyscy wiemy, projekt ten doprowadził do zanegowania podstawowych nauk wiary chrześcijańskiej. Dla zaprzeczających cudom „chrześcijan” liberalizm teologiczny stał się wiarą apostatów, a nie wiarą raz na zawsze przekazaną świętym (Jud 3). Był to nieudany projekt w ubiegłym stuleciu i będzie nieudanym projektem w tym stuleciu w takim stopniu, w jakim „ewangeliczne elity” będą go realizować.

Dążenie do uzyskania aprobaty elit to zadanie dla głupców. Ci, którzy podejmują ten wysiłek, nigdy nie zdają się nauczyć, że elity „po prostu nie są w tobie zakochane”. Nigdy nie były i nigdy nie będą (Ewangelia Jana 15:18-19). Częścią wierności w naszym pokoleniu i w każdym innym pokoleniu jest posiadanie świętej obojętności wobec aprobaty tych, którzy gardzą Chrystusem. Dlatego Paweł ostrzega: „Bo czyż ja zabiegam o przychylność ludzi, czy o przychylność Boga? Albo czy staram się podobać ludziom? Gdybym się jeszcze starał przypodobać ludziom, nie byłbym niewolnikiem Chrystusa” (Gal. 1:10).

Galli pisze, że to nie przypadek, że CT mniej lub bardziej unika komplementarian i kreacjonistów 6-dniowych. Jest to bezpośrednia konsekwencja tego, że nie chcą oni urazić wrażliwości elit.

Widziałem tę dynamikę dostosowania jako redaktor zarządzający CT, a następnie redaktor naczelny.  Mówiliśmy na przykład, że czasopismo nie zajmuje stanowiska w debacie na temat komplementaryzmu czy egalitaryzmu. Ale rzadko, jeśli w ogóle, publikowaliśmy artykuły popierające komplementaryzm; oferowaliśmy natomiast wiele takich, które zakładały egalitaryzm w życiu rodzinnym i kościelnym (nie wspominając o wielu kobietach pastorach, które publikowaliśmy).

Potem była debata na temat sześciodniowego stworzenia/ewolucji, w której znowu powiedzieliśmy, że nie zajmujemy żadnego stanowiska.  Ale spróbuj znaleźć artykuł w ciągu ostatnich trzech dekad, który argumentował za lub zakładał sześciodniowe stworzenie. A jednak opublikowaliśmy kilka prac, które po prostu zakładały miliard lat w historii Ziemi.

Nie jest przypadkiem, że komplementaryzm i sześciodniowe stworzenie są anatemą dla sekularystów, cechami religii oderwanej od rzeczywistości.

Przytoczę jedną osobistą anegdotę, która potwierdza to z mojego własnego doświadczenia. Cztery lata temu wielu ewangelikalnych liderów i uczonych zebrało się w Nashville w stanie Tennessee, aby dokończyć i poprzeć to, co stało się znane jako „Oświadczenie z Nashville” na temat biblijnej seksualności. W ciągu następnych czterech lat imponująca liczba ewangelikalnych seminariów, szkół wyższych, kościołów i ministerstw przyjęła to oświadczenie jako standard konfesyjny. Dwa lata temu PCA przyjęło je jako wierne narzędzie dyscyplinowania swoich członków. W tym samym roku Południowa Konwencja Baptystów również przyjęła rezolucję używającą języka zaczerpniętego bezpośrednio z Oświadczenia z Nashville.

Z tego, co wiem, Oświadczenie z Nashville było prawdopodobnie ostatnim „wielkim namiotem” ewangelikalnego konsensusu, który powstał przed wielkim skandalem Trumpa, który podzielił ewangelikalizm na różne „elitarne” i „nieelitarne” frakcje. Jakimś cudem udało nam się to wyciągnąć w 2017 r., kiedy wiele z tych rozłamów już się ujawniło. Czy kiedykolwiek pojawi się inne oświadczenie, które mogłoby zjednoczyć takich ludzi jak J.I. Packer, James Dobson, Wayne Grudem, John MacArthur i Russell Moore? Być może. Ale teraz trudno to sobie wyobrazić.

A jednak relacja CT z Nashville zawierała jedną wiadomość, w której tytuł zdawał się brzmieć ostrzegawczo: „Complementarians Issue New Manifesto on Gender Identity”. Raport opisuje to oświadczenie jako „poparte przez około 150 konserwatywnych przywódców chrześcijańskich – wielu z nich to mężczyźni, baptyści i reformowani”. Kilka miesięcy po tym raporcie CT opublikowało artykuł redakcyjny, w którym sam Galli obniża poprzeczkę dla Oświadczenia z Nashville, skarżąc się, że niepotrzebnie wyklucza ono chrześcijan gejów, którzy afirmują tożsamość homoseksualną.

Galli dalej twierdzi, że Deklaracja z Nashville zawiodła, ponieważ „była w dużej mierze kierowana przez Radę Biblijnego Męstwa i Kobiecości… i zabrakło w niej szerszego udziału”. Na jakiej podstawie Galli twierdzi, że uczestnictwo było zbyt wąskie? Najwyraźniej samo wymienienie komplementariańskiej organizacji jest dowodem prima facie na to, że udział był zbyt wąski. Nieważne, że wśród głównych projektodawców znalazł się szeroki wachlarz tradycji ewangelikalnych, w tym prezbiterianie, anglikanie, baptyści, charyzmatycy, bezwyznaniowcy i inni. Ponad 180 pierwszych sygnatariuszy reprezentuje jeszcze szerszy wachlarz tradycji ewangelicznych – na przykład J.I. Packer i Sam Allberry (anglikanie), R.C. Sproul i Rosaria Butterfield (prezbiterianie), H.B. Charles i John Piper (baptyści), John MacArthur i Kent Hughes (niezależni), James Dobson (nazarejczycy), a lista ta ciągnie się w nieskończoność. Nie wspomnę nawet o przynależności wyznaniowej ponad 24 000 osób, które dodały swoje nazwiska online. Odbiór na arenie międzynarodowej był ogromny i doprowadził do przetłumaczenia oświadczenia na język niemiecki, hiszpański, chiński, holenderski, portugalski i arabski. Czy ta reprezentacja byłaby wystarczająco szeroka dla TK, nie mogę powiedzieć. Ale twierdzenie, że w oświadczeniu zabrakło szerokiego udziału, jest bezpodstawne i mylące. Udział w tym przedsięwzięciu wykraczał daleko poza zwykły okręg wyborczy CBMW.

Niemniej jednak, artykuł redakcyjny CT twierdzi, że udział był zbyt wąski, ale nie oferuje żadnych raportów na poparcie tego twierdzenia. Jedyny raport, który CT przygotowało, nie zawiera żadnych wywiadów z głównymi twórcami oświadczenia. Do dziś, cztery lata później, żaden reporter z CT nie zapytał mnie o to, jak powstało oświadczenie, kim byli jego główni autorzy, kto uczestniczył w spotkaniu w Nashville i jakie tradycje ewangelikalne reprezentują.* Najwyraźniej wszystko, co trzeba wiedzieć, to to, że komplementarianie byli zaangażowani. Ergo, to było zbyt wąskie.

Nie twierdzę, że Oświadczenie z Nashville jest wolne od krytyki. Z pewnością nie jest. Po prostu zauważam, że te same uprzedzenia, które Galli opisuje w swoim eseju z zeszłego tygodnia, wydawały się być w grze cztery lata temu w odpowiedzi CT na Oświadczenie z Nashville. Przynajmniej takie były moje wrażenia.

Nie mam pojęcia, kto będzie przewodził ruchowi ewangelikalnemu w przyszłości. W każdym razie to trochę dziwne pytanie, ponieważ ruch ewangelikalny jest tak rozproszony i wielowymiarowy. Przychodzi mi na myśl tylko jeden ewangelik, któremu udało się zdobyć szacunek ewangelików z całego spektrum, od CT do Charismy. Tą osobą jest Billy Graham, a jego już nie ma wśród nas. Nie jestem więc przekonany, że jakikolwiek lider czy instytucja zdołają zdobyć serca i umysły ruchu tak nieporęcznego i amorficznego jak ewangelikalizm.

Ale jeśli komukolwiek się to uda, mam nadzieję, że nie udzieli dobrej opinii tym chrześcijanom którzy charakteryzując się złym postępowaniem i wiarą w rzeczywistości gardzą nauką Chrystusa. 

Patrząc w przyszłość, rozpaczliwie potrzebujemy pastorów i liderów służby, którzy będą wytrwale oddani Bożemu objawieniu, bez względu na to, jak bardzo to objawienie obraża wrażliwość naszego wieku. Jeśli liderzy nie będą skłonni do przyjęcia tego rodzaju radosnego sprzeciwu, ewangeliczne chrześcijaństwo ustąpi miejsca jakiejś innej religii lub systemowi wierzeń. Wtedy takie „chrześcijaństwo” może stać się chrześcijańskie tylko z nazwy (Tytusa 1:16). A temu wszyscy powinniśmy się przeciwstawić.

 

Kim jesteśmy?

Razem dla Ewangelii jest inicjatywą chrześcijan z różnych kościołów ewangelicznych, złączonych wspólnym pragnieniem zwiastowania Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną. Poznaj nasze priorytety, wyznanie wiary oraz deklarację wartości. To na nich opieramy naszą współpracę. Razem pragniemy działać dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Tagi

Kategorie